Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2019

lodziakslodziak
Bardzo boję się, że nie wykorzystam swojego życia na sto procent. Przeraża mnie fakt, że czas mija, a ja mam tyle do zrobienia. Tyle spraw chce załatwić, tyle miejsc odwiedzić, tyle zdań jeszcze nie wypowiedziałam. Jeszcze tyle chcę napisać, tyle przeczytać, tak wiele marzeń mam do spełnienia i taki ogrom piękna, które chciałabym ujrzeć.  Staram się jak mogę wykorzystać to życie, ale zawsze gdzieś w środku siedzi ten mały potwór, który mówi, że nie zdążę.  
— PIK
lodziakslodziak
Sponsored post
feedback2020-admin
lodziakslodziak
7809 6dd5 500
Reposted fromsoftboi softboi viacomplicated-idea complicated-idea
lodziakslodziak
lodziakslodziak
lodziakslodziak
9363 f7b4
Reposted fromfatique fatique viacomplicated-idea complicated-idea

October 11 2018

6235 962a 500

Lake Misurina, Italy (by Don Cesar)

0341 e684 500
Reposted fromitoweryou itoweryou viapierot pierot
lodziakslodziak
5065 eb6e 500
lodziakslodziak
lodziakslodziak
Reposted fromFlau Flau viacomplicated-idea complicated-idea
lodziakslodziak
lodziakslodziak
lodziakslodziak
lodziakslodziak
lodziakslodziak
lodziakslodziak
Sunset Mirror
lodziakslodziak
lodziakslodziak
lodziakslodziak
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viacomplicated-idea complicated-idea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...